Welk energielabel heeft uw kantoorpand?

Vóór 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland voorzien zijn van minimaal energielabel C. Dit geldt voor gebouwen met een kantoorfunctie minimaal van 100 m2.Deze verplichting is het gevolg van de wijziging van het Bouwbesluit 2012, gepubliceerd op 2 november 2018. Volgens de Nederlandse organisatie Funda moeten meer dan de helft van de kantoren maatregelen treffen. Dit zou in totaal om 3,5 miljoen m2 gaan.

Screen Shot    at

Wat zijn de gevolgen?

Mocht uw pand op 1 januari 2023 geen label C hebben, kunnen de consequenties vervelend zijn. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en gemeentes zullen nagaan of deze verplichting wordt gehandhaafd. Als dit niet gebeurd kan er een waarschuwing gegeven worden, een boete of in het uiterste geval mag u uw bedrijfspand niet meer gebruiken. De ILT geeft momenteel al boetes voor het ontbreken van een energielabel bij verkoop of verhuur van bedrijfspanden. Dit is namelijk sinds 1 januari 2016 verplicht.

Heeft u als pandeigenaar een ontoereikend label? Dan is het verstandig om op tijd te inventariseren welke maatregelen getroffen moeten worden. Hoe slechter het energielabel, des te groter hoogstwaarschijnlijk de investering zal zijn in duurzame oplossingen. Het is raadzaam om nu al te kijken welke maatregelen de meeste impact hebben in relatie tot de investeringskosten. Een investering in isolatie, zonnepanelen of LED verlichting zijn doorgaans de mogelijke oplossingen ter verbetering van het energielabel. Van deze drie opties is LED verlichting relatief een goedkope oplossing waarbij u veel kunt besparen op uw energienota. LED verlichting heeft vaak een terugverdientijd korter dan 5 jaar en kan van grote invloed zijn op de productiviteit.

Maak een vrijblijvende advies afspraak met een van onze lichtadviseurs. Zij komen graag bij u op locatie kijken naar de eventuele mogelijkheden in uw pand. Tijdens een inventarisatie zullen we samen kijken naar de bedrijfsspecifieke wensen. Deze wensen kunnen we verwerken in een toekomstig advies. Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheden!

Neem nu contact opBereken uw besparing

20.118 Comments