RoHS certificering staat voluit voor Restriction of Hazardous Substances, ofwel Beperking van Gevaarlijke Stoffen. Deze EU richtlijn heet officieel in Nederland: Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. RoHS certificering is het leven gegeven om het gebruik van een zestal gevaarlijke stoffen zo veel als mogelijk te weren uit de elektronische industrie. De lidstaten van de EU mogen hun eigen wetten bepalen om een invulling te geven aan deze richtlijn.

De volgende stoffen worden zo veel mogelijk geweerd door een RoHS certificering.

  • Lood –  Pb
  • Kwik – Hg
  • Cadmium – Cd
  • Chroom VI – Cr6+ (zeswaardig chroom)
  • PBB’s (polybroombifenylen)
  • PBDE’s (polybroomdifenylethers)

Neem voor al uw vragen of opmerkingen over RoHS certificering gerust contact met ons op. We  helpen u graag.

Neem nu contact opBereken uw besparing

Leave a Reply