Skip to main content

Onderhoud & inspectie
nood verlichting

jaarlijks onderhoud voor optimale noodverlichting!

In noodsituaties moet iedereen snel en veilig het gebouw kunnen verlaten. Wat overdag eenvoudig lijkt, kan bij stroomuitval of rook een valstrik worden. Onderhoud aan noodverlichtingsarmaturen is daarom jaarlijks verplicht conform de NEN richtlijnen. Op deze manier kan men altijd veilig het gebouw of de werkplek verlaten.

Bij Led Solutions Holland ontzorgen wij middels een jaarlijks onderhoudscontract uw noodverlichting.

Onderstaande stappen geven weer waaruit deze inspectie bestaat.

resq-onderhoud-2

stap 1:
visuele & uitwendige inspectie

 • Zichtbaarheid pictogrammen
 • Juiste plaats & zichtbaarheid
 • Schades en warmteontwikkeling
 • Lekkende vloeistof

Tijdens de visuele & uitwendige inspectie inspecteren we op globale wijze of de armatuur juist geplaatst is (volgens de NEN normering) en of de pictogrammen goed zichtbaar zijn. Eventuele schades worden bekeken en of opgemerkt en geregistreerd in het onderhoudsysteem.

terreinverlichting_2

stap 3:
functietest

 • Werking
 • Responstijd
 • Capaciteit accu
 • Teruglopende lichtsterkte

In stap 3 wordt inspectie uitgevoerd op warmteontwikkeling, accuvloeistof en overige beschadigingen. Ook stellen we de laatste controledatum vast om te kijken of de onderhoudsintervallen voldoen.

terreinverlichting_2
terreinverlichting_2

stap 4:
Inspectie binnenkant

 • Beschadigingen
 • Accu
 • Aansluitingen en bedrading

In stap 4 kijkt de inspecteur of er beschadigingen aan de armatuur, accu en aansluitingen/bedradingen zijn.

stap 5:
werking (led)lampen

 • Noodlamp
 • Testen werking

Tijdens stap 5 vervangt de noodlamp de continulamp. Na het vervangen van de lichtbron dient de functionaliteit van de armatuur getest te worden.

terreinverlichting_2
terreinverlichting_2

stap 6:
Inspectie accu

 • Leeftijd ( vervanging jaar 4)
 • Accu aansluitingen

Stap 6 controleert de leeftijd van de armatuur. Accu’s dienen preventief na 4 jaar vanaf productiedatum vervangen te worden.

stap 7:
afronden Inspectie

 • Armatuur reinigen
 • Goedkeuren in onderhoudssysteem
 • Onderhoudsrapport toesturen

In de afrondingsfase wordt vuiligheid verwijderd en wordt een onderhoudslabel aangebracht. Deze gegevens worden vastgelegd in het onderhoudssysteem en opgestuurd naar de desbetreffende persoon.

terreinverlichting_2

Vrijblijvend onderhouds advies?

Afdeling onderhoud

Wij adviseren u graag over de talloze oplossingen. Neem contact met ons op, wij helpen u graag met een complete oplossing!