Skip to main content

ATEX Certificering

Er is weinig verbeelding nodig om in te kunnen schatten dat een explosiegevoelige omgeving en elektriciteit een gevaarlijke combinatie is. Om de veiligheid van uw werknemers en productieprocessen te waarborgen hebben we hiervoor speciale verlichting ontworpen. Volgens Europese wetgeving dienen bedrijven die werken met brandbare gassen en explosiegevoelige producten te voldoen aan de ATEX richtlijnen. Dit staat voor ATmosphères EXplosibles.

RB LED werkt met ATEX explosieveilige verlichting. ATEX LED armaturen hebben we speciaal laten ontwerpen om kortsluiting van de lamp te voorkomen. Het is onmogelijk gemaakt dat een elektronisch component contact kan maken met de omgeving. U herkent gecertificeerde explosieveilige armaturen aan het ATEX´Epsilon x´ ofwel het ´Ex´ symbool.

Eisen

Onze producten voldoen aan de Europese richtlijnen zoals opgenomen in de ATEX 114 ( CE richtlijn ) en de ATEX 153 (omgevingsrichtlijn ). Deze termen zijn volgens het Europese Commissie slechts ‘informele benamingen’. Officiële juridische termen zijn richtlijn 2014/34/EU en richtlijn 1999/92/EG. Om de veiligheid te kunnen waarborgen zijn producten voorzien van deze certificeringen onderworpen aan zeer stengel kwaliteitscontrole en moet er altijd terug gevonden kunnen worden waar en waarom een ATEX gecertificeerd armatuur is ingezet. Zoals omschreven in de ATEX 153 moet het gevaar in kaart worden gebracht door het opstellen van een explosieveiligheids document. Het juiste product op de juiste plaats waarborgt de veiligheid van de machnies en mensen binnen het bedrijf. ATEX armaturen worden niet omgebouwd, maar volledig vervangen bij een overstap naar led.

Zones

Explosieveilige zone
Om de bedrijfsrisico’s waarmee uw bedrijf rekening dient te houden in kaart te brengen, zijn er verschillende zones bepaald. Hieronder een overzicht van deze zones.

Zone 0
Continu of tenminste minimaal 1.000 uur per jaar is er een explosief gasmengsel aanwezig.

Zone 1
Tussen de 10 en 1.000 uur per jaar is er onder normale omstandigheden een explosief gasmengsel aanwezig waar veiligheidsmaatregelingen voor zijn getroffen.

Zone 2
Minder dan 10 uur per jaar is er onder normale omstandigheden een explosief gasmengsel aanwezig zonder extra veiligheidsmaatregelen.

Zone 20
Minimaal 1.000 uur of continu is er een explosiegevaarlijke atmosfeer, zoals bijvoorbeeld dampen met brandbare stoffen.

Zone 21
Tussen de 10 en 1.000 uur per jaar wordt er onder normale omstandigheden gewerkt in een explosiegevaarlijke atmosfeer, zoals dampen die bestaan uit brandbare stoffen. Hier zijn veiligheidsmaatregelen voor getroffen.

Zone 22
Minder dan 10 uur per jaar wordt er onder normale omstandigheden gewerkt in een explosie gevaarlijke atmosfeer zoals dampen met brandbare stoffen. Hiervoor zijn geen veiligheidsmaatregelen getroffen.

Heeft u vragen over het juiste product voor uw werkomgeving of wilt u vrijblijvend een afspraak voor een adviesgesprek? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag!

Neem nu contact op Bereken uw besparing