Skip to main content

Wat is informatieplicht?

Steeds meer moeten bedrijven en instellingen moeten energiebesparende maatregelen treffen. Zo is het verplicht voor inrichtingen vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Dit is de energiebesparingsplicht uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer-inrichtingen)

Nederlandse bedrijven en instellingen hebben nog veel te doen als het om energiebesparing gaat. Vandaar dat de overheid met deze informatieplicht het bedrijfsleven en de overheid stimuleren. Er moet tenslotte een CO-2 reductie gerealiseerd worden.

Echter zijn er uitzonderingen voor bedrijven en instellingen die geen informatieplicht hebben. Zo zijn er bedrijven die deelnemen aan een zogeheten “MJA3”( Meerjarenafspraken energie-efficiëntie). Verder zijn er ook organisaties die onder de EED- verplichting vallen. Zij krijgen meer tijd om de informatieplicht te realiseren. Namelijk voor 5 december 2019.

 

eLoket informatieplicht energiebesparing

Sinds 28 februari 2019 is er een eLoket in het leven geroepen namens RVO.nl. Hiermee moeten organisaties rapporteren welke energiebesparende maatregelen er is uitgevoerd. Valt uw Wet milieubeheer inrichtingen onder de informatieplicht, dan had u uiterlijk voor 1 juli 2019 in het eLoket van RVO.nl moeten rapporteren welke maatregelen u heeft uitgevoerd. Bedrijven met een EED-verplichting moeten uiterlijk 5 december 2019 rapporteren.

Neem nu contact op Bereken uw besparing