Skip to main content

Led Solutions Holland hecht veel waarde aan de veiligheid van onze klanten en al haar medewerkers en hanteren dan ook met grote zorgvuldigheid de NEN 1010 de moedernorm van wettelijke richtlijnen. Een veilige elektrische installatie is niet alleen belangrijk voor uw mensen, maar simpelweg wettelijk verplicht volgens de ARBO.

Wat is de NEN 1010 de moedernorm?

Men noemt de NEN 1010 ook wel de “moedernorm” van de installateurs. Hierin zijn namelijk de belangrijkste veiligheidsvoorschriften in omschreven voor laagspanningsinstallaties. De NEN 1010 is een hangt samen met de NPR 5310 en is beide opgenomen in het bouwbesluit. Door middel van 7 delen staat in deze normering alle richtlijnen voor laagspanningsinstallaties omschreven.

Deel 1
Hierin staan alle veiligheidsmaatregelingen van de overige delen kort en bondig omschreven. Denk hierbij aan ontwerp, materiaalgebruik en inspectie van de installatie.

Deel 2
Hier worden termen en definities die door de jaren heen zijn bepaald nader toegelicht. Nieuwe termen zoals elektromagnetische invloeden, verlichtingsarmaturen en verlichtingsinstallaties komen hier uitgebreid aan bod. Dit deel heeft dan ook het meeste betrekking op ons vak.

Deel 3
Dit deel omschrijft de kenmerken van verschillende systemen samen gebruiken en de comptabiliteit van de installatie. Daarnaast worden de algemene kenmerken omschreven van de diverse stoomstelsels, spanningen en aardingen.

Deel 4
In dit deel wordt stil gestaan bij het begrip elektrische boog. Dit kan ontstaan als tussen twee elektroden een lading wordt geleid. Belangrijke punten zoals potentiaalvereffening. Het neutraliseren van spanningsverschillen. Alles over contactdozen beveiligen tegen aardlekken komt in dit deel uitgebreid aan bod.

Deel 5
Zaken zoals belasting van buigzame leidingen, de kleur van schakeldraden ( grijs/zwart) en de kleur van schakeladres ( zwart, bruin of grijs)worden hier omschreven. Zo mag de beveiliging van een groepenkast nooit uit 1 aardlekbeveiliging bestaan om te voorkomen dat bij het inschakelen van deze beveiliging de gehele installatie stil kan komen te liggen.

Deel 6
Dit deel staat in het teken van de verplichte beveiligingsinspecties van de installatie. Er wordt nader bepaald welke stappen gezet moeten worden tijdens zowel de eerst inspectie als de periodieke inspecties. De veiligheid van de installatie bewaken staat hierin centraal.

Deel 7
In het laatste deel van de NEN 1010 staan normen voor specifieke ruimtes en toepassingen omschreven zoals; natte ruimtes, medische ruimtes en brandgevaarlijke ruimtes.

Toepassingen NEN 1010 de moedernorm

  • Woningen en omringend terrein
  • Bedrijfspand en omringend terrein
  • Openbare gebouwen en omringend terrein
  • Fabriek en omringend terrein
  • Landbouw, tuinbouw en veeteelt
  • Prefab gebouwen
  • Caravan, camping en dergelijke
  • Tijdelijke installaties zoals kermis en events
  • Jachthavens

Onze ervaren specialisten zijn volledig op de hoogte van deze veiligheidsnormen en hebben hierdoor de veiligheid van uw bedrijf hoog in het vaandel.

Plan direct gratis en vrijblijvend een adviesgesprek op uw locatie. We helpen u graag!

Neem nu contact op Bereken uw besparing