Skip to main content

Huurpand led verlichting

Als u met uw bedrijf een locatie huurt, en u wilt voor uw Huurpand led verlichting. Dan is er vaak onduidelijkheid over wie hier nou verantwoordelijk voor is. Over het algemeen is de huurder verantwoordelijk voor het kleine onderhoud van het pand en de verhuurder voor groot onderhoud.

Verplichtingen huurder

Volgens artikel 7:217 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder verplicht op zijn kosten kleine herstellingen te verrichten, tenzij anders is afgesproken in de huurovereenkomst.

Wat wordt er precies verstaan onder kleine reparaties?

Volgens de wetgever zijn kleine herstellingen, die herstellingen die zich gewoonlijk bij een normaal gebruik voordoen. Voorbeelden zijn het vervangen van een deurbel, het ophangen van haakjes, binnen schilderwerk, hang- en sluitwerk en het onderhouden van C.V-ketel.

Huurpand led verlichting

Voorbeelden van kleine herstellingen

  • Vervangen van binnen en buiten lampen;
  • Vervanging van beplanting;
  • Verven van de erfafscheiding;
  • Ontstoppen van het riool.

Bovendien zal in de meeste huurovereenkomsten het groot onderhoud en het onderhoud van de buitenkant voor rekening van de verhuurder komen en werkzaamheden aan de binnenzijde voor rekening voor de huurder.

Huurovereenkomst

Dit is echter slechts het uitgangspunt en in de huurovereenkomst kunnen tussen partijen andere afspraken worden gemaakt. Om te achterhalen welke verplichtingen de huurder heeft inzake het onderhoud van het pand kunt u dan ook het beste kijken in de huurovereenkomst of contact opnemen met de verhuurder.

Samengevat, onze ervaren specialisten helpen u graag op locatie. Samen kunt u kijken naar de beste oplossingen voor het huurpand. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem nu contact op Bereken uw besparing