Skip to main content

We horen en merken alsmaar vaker dat bedrijven vanuit de overheid verplicht worden energiebesparende maatregelingen te treffen zoals led verlichting. Met namen bedrijven die meer dan 50.000 kWh op jaar basis verbruiken worden steeds vaker pro actief vanuit de overheid hierop aangesproken. Hier tegenover staat natuurlijk wel dat investeringen in energiebesparende voorzieningen zichzelf vaak in afzienbare tijd terugverdienen en gestimuleerd worden middels de Energie-investeringsaftrek.

Welke verplichtingen er dan precies zijn bepaald kunt u nalezen in het Activiteitenbesluit, art. 2.15. Met name een terugverdientijd binnen 5 jaar op de investering is hierin opgenomen. Deze terugverdientijd is gebaseerd op de hoeveelheid kWu verbruik gereduceerd wordt, de energiekosten en de hoogte van de investering.

Gezien led verlichting tot 70% minder energie verbruikt ten opzichte van conventionele verlichting leert de praktijk dat de vastgestelde terugverdientijd ruimschoots haalbaar is. Een investering in kwalitatief hoogwaardige led verlichting zoals RB LED is een erkende maatregel voor iedere bedrijfstak.

Bovendien stimuleert de overheid het toepassen van energiebesparende maatregelingen zoals led verlichting middels de Energie-investeringsaftrek van 55,5%. Dat wil zeggen een fiscaal voordeel van minimaal 13,5% op de investering in led verlichting.

Bent u ook benaderd vanuit het rijk over het onderwerp Activiteitenbesluit en energiebesparing? Onze ervaren adviseurs helpen u graag bij een berekening wat voor reductie op uw energieverbruik en CO2 uitstoot led verlichting uw bedrijf biedt. Daarnaast adviseren we u graag over hoe u op gepaste wijzen met het Activiteitenbesluit en energiebesparing en de Energie-investeringsaftrek om kunt gaan.

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag!

Neem nu contact op Bereken uw besparing